<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
e-Learning


ข้อมูลนักเรียน

 

 ปีการศึกษา 2555

ชั้น เพศ รวม ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
อ.1 12 13 25 นางสุกัญญา ณ ลำปาง
อ.2/1 16 10 26 นางสาวนัจถพร  กันธิยะ
อ.2/2 14 11 25 นางพัทธนันท์ ธุระ
อ.3/1 13 13 26 นางสุภาพรรณ วงศ์เขื่อนแก้ว
อ.3/2 12 11 23 นางบุญศรี  จินดาลัทธ
ป.1/1 13 13 26 นางสายชล  รักอินทร์
ป.1/2 14 11 25 นางสาวสายสุนีย์ สายคำฝั้น
ป.2/1 13 11 24 นางนิติกานต์ ทองแก้ว
ป.2/2 10 13 23 นางสาวดลยา สิงห์ระเบ็ง
ป.3/1 16 8 24 นางไพรินทร์ ชาญเดช
ป.3/2 14 10 24 นางเมตตา  ซ่อนกลิ่น
ป.4/1 10 11 21 นางสังวาลย์ ฟองวรรณา
ป.4/2 10 12 22 นางวัชราภรณ์ ทาคำ
ป.5/1 12 12 24 นางประกายวรรณ์ ทองทิพย์
ป.5/2 11 13 24 นางสาวพรศิริ การะหงษ์
ป.6/1 18 9 27 นายวาธี ยาไชยบุญเรือง
ป.6/1 17 9 26 นายเกรียงไกร ราวิชัย
รวม 225 190 415  

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300