<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
e-Learning


ข้อมูลบุคลากร

 

 

 

นางสุภาพรรณ วงค์เขื่อนแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสังวาลย์ ฟองวรรณา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพรินทร์ ชาญเดช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเมตตา ซ่อนกลิ่น

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางประไพศรี  นันทวัน ณ อยุธยา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายไชยใหม่  เมืองโอด

ครูชำนาญการพิเศษ

นางประกายวรรณ์  ทองทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ


นายทวีจิต  ศรีวิชัย

ครูชำนาญการ

นายวาธี ยาไชยบุญเรือง

ครูชำนาญการนายเกรียงไกร ราวิชัย

ครูชำนาญการพิเศษ


 

นางสาวสายสุนีย์ จันทร์อ่อน

ครูชำนาญการ


นางสาวนัจถพร  กันธิยะ

ครูชำนาญการ

นางพัทธนันท์  ธุระ

ครู

นายยงยุทธ  พรหมเมือง

ครู

นางษมาวีร์  สุภาคำ

ครู

นางสุกัญญา ณ ลำปาง

ครู

นายตะวัน ดวงฤทธิ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวดลยา สิงห์ระเบ็ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ


 

นางสาวทัศนีย์  แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ


 

นายฐาปกรณ์ กึกแก้ว

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(นักการภารโรง)

นายธวัชชัย เลิศพงศธร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

(นักการภารโรง)โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300