<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
e-Learning


โครงการ SBMLD

 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)
      ปีการศึกษา 2554
      โครงการย่อยที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
      1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
      2. โครงการอบรมวินัยจราจร
      3. โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ,จีน)
      4. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      5. โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ
      6. โครงการจัดทำเวปไซต์ของโรงเรียน
      โครงการย่อยที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษานอกระบบ ประกอบด้วย
      1. โครงการอบรมการทำขนมไทย
      2. โครงการอบรมการทำขนมเบเกอรี่
      3. โครงการอบรมการทำอาหารพื้นเมือง
      4. โครงการอบรมการทำน้ำสมุนไพร
      5. โครงการอบรมการทำดอกไม้จันทน์
      6. โครงการอบรมการทำพิมเสนน้ำ
      7. โครงการอบรมการทำกระดาษสาจากเศษกระดาษ เศษผัก ผลไม้
      8. โครงการอบรมการทำสมุนไพรไล่ยุง
      9. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยใน/นอกโรงเรียน
      10. โครงการอบรมการประดิษฐ์กระทงใบตอง
      11. โครงการการประดิษฐ์เศษผ้าเช็ดมือจากเศษผ้า
      โครงการย่อยที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศํย ประกอบด้วย
      1. โครงการศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย
      2. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
      3. โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
      4. โครงการทำบุญเสาอินทขิล
      5. โครงการสอนดุริยางค์ระดับประถม/อนุบาล
      6. โครงการสอนดนตรีพื้นเมือง
      7. โครงการสอนการแสดงพื้นเมือง
      8. โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสำหรับเยาวชน


 ปีการศึกษา 2555
      โครงการย่อยที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
      1.  โครงการอบรมเพาะเห็ดนางฟ้า
       ฯลฯโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300