<< พฤศจิกายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
e-Learning


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
29 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้) วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้) วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารสด) วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารสด) วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) วันที่ 1-5 ตุลาคม  2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสารทางการเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสารทางการเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ สมาร์ท แอลอีดี ทีวี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรทัศน์ สมาร์ท แอลอีดี ทีวี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้) วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารสด) วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารสด) วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารสด) วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้) วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (ผักและผลไม้) วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารสด) วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารสด) วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการสอนห้องสมุดโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการสอนห้องสมุดโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรับส่งนักเรียน
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Farm World สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลงานทางวิชาการ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300