AtomyMaxsite 2.0 : Administrator
 

Administrator ! login

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

 
AtomyMaxsite 2.0 โดย : นายชัดสกร พิกุลทอง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพท.ม.ค. 3
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
117/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300